Sapio Appen

Enkel og brukervennlig oppsett for brukeren. Fokus på det enkle og effektiv bruk i hverdagen. Vi skreddersyr oppsettet for å passe deres bedrift og behov.

For linjeledere og ansvarlige vil det være i tillegg en Admin app, slik at dere enkelt kan behandle rapporter og samtidig ha oversikt over alle sjekklister, risikoanalyser og avviksrapporter.

Risikoanalyser

De fleste bedrifter i dag ønsker at de ansatte skal kunne utføre enkle risikoanalyser selv i forkant av en operasjon. Med Sapio Appen kan den ansatte bruke en pre-definert risikoanalyse får å enkelt kartlegge de ulike operasjonene.

Risikoanalysen sin sjekkliste tar utgangspunkt i ulike typer SJA / Tool Box Talk som brukes i industrien i dag. Vi kan selvsagt redigere denne sjekklisten slik at den passer deres bedrift sine behov.

Sjekklister

Både for sikkerheten og vedlikeholdet er det viktig å kontrollerer utstyret før bruk. Vi har utviklet sjekklister for trucker, lastebiler, anleggsmaskin og ulikt ekstra utstyr. Sjekklisten er basert på avkryssing, og det er svært enkelt og effektivt for brukeren å gjennomføre en daglig kontroll av sitt utstyr før start av operasjon.

Alle våre sjekklister kan vi redigere og tilrettelegge slik at det passer til utstyret i deres bedrift. Vi kan også utvikle nye typer sjekklister etter deres behov.

Avvikshåndtering

For god HMS kultur og god systematisk planlegging av HMS er det viktig med avviksrapporter. Utfordringene med avviksrapporter er at de ofte ikke blir levert, manglende informasjon i rapporten, avvikene blir ikke behandler, osv...

Det vi har gjort med Sapio Appen er å forenkler hele rapporteringen. Skriv ned hva som er avviket, forslag til hva som må gjøres, ta bilde av det og send inn. Linjelederen får dette direkte i sin Admin App og kan både agere på avviket direkte på sin mobil, men også se tydelig bilder for å få bedre forståelse av avviket.